Töötajad ja kontakt

Kadri Pärtelkuraator (EAA, TAAM), kadri.partel@emu.ee, + 372 731 3895, +372 522 6179
Anu Kollomeluskultuuride kuraator, anu.kollom@emu.ee
Triin Varvasspetsialist (andmehaldus, DNA labor), triin.varvas@emu.ee
Kuulo Kalameesprof. emeritus, kuulo.kalamees@emu.ee

Aadress:

Seente kogu
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti maaülikool
Kreutzwaldi 5D, ruum 249
51006 Tartu