Seente eluskultuuride kogu [TFC]

Isolaatide koguarv kollektsioonis on ca 1200 (millest 1051 on andmebaasistatud PlutoF töölaua eluskultuuride moodulis), neile lisanduvad monospoorsed tüved. Kollektsioonis on esindatud ühe või enama isolaadiga ca 370 seeneliiki (list_TFC_2020). Kandseentest (Basidiomycetes) on arvukamalt esindatud puitulagundavad seened, neist liigirikkaimad perekonnad Hymenochaete (33 spp., kaasa arvatud üks ex-holotüüp isolaat Hymenochaete koeljalgii Parmasto) ning Phellinus (22 spp.). Viimastel aastatel on lisandunud endofüütsete seente ning metsapatogeenide isolaate Eesti Maaülikooli teadlastelt. 

Kultuure kasvatatakse katseklaasides kahes korduses vastavale liigile sobival kaldagar-söötmel ning säilitatakse olenevalt tüve nõudmistest kas jahekappides + 6 – +8 °C juures, inkubaatoris +16-+18 °C või toatemperatuuril. Isolaatide ümberkülve teostab kogu haldav kuraator vastavalt vajadusele iga 12-18 kuu järel.

Kollektsiooni baasil on valminud mitmed üliõpilaste lõpu- ja, magistritööd ning kaks doktoritööd, mitmeid teadusartikleid. Teaduslikel eesmärkidel toimuv kultuuride vahetus on töö lahutamatu osa ning Tartu kollektsiooni tüved on leidnud kasutamist välismaal.