Seenekogus ehk fungaariumis hoitakse seeni kahel erineval moel – suurem jagu on kuivatatud viljakehadena hoiukappides. Neid seeni säilitatakse eraldi alamkogudena, millel on kummalgi erinev ajalugu ja põhirõhk (vt TAAM ja EAA). Vähemal määral kasvatatakse elusat niidistikku mikrobioloogilisel söötmel (TFC kultuurikogus).

Toetamaks mükoloogilist uurimistööd üle maailma, on paljude eksemplaride andmed nüüdseks digiteeritud.

Lühidalt EMÜ seenekogudest:

  • säilikute kogumisperiood: valdavalt 20. sajand
  • hinnanguline eksemplaride arv 200 000, uute taksonite tüüpeksemlare > 550
  • kogumispiirkonnad peamiselt Euraasias
  • üle 70 000 Eesti päritolu eksemplari, sh Baltikumi vanimad kogud 19. sajandi keskelt
  • 3/4 eksemplariandmetest digiteeritud, avalikult leitavad e-elurikkuse portaalis ning ülemaailmses elurikkuse teabekogus the Global Biodiversity Information Facility.