Kes oli Elmar Leppik?

Elmar Emil Leppik (aastani 1950 Elmar Lepik) sündis 1898.a  Jõgevamaal. Ta õppis Hugo Treffneri gümnaasiumis.

1926. a  lõpetas ta Tartu ülikooli  ja õppis Rockefelleri stipendiaadina Šveitsis, kus kaitses teaduskraadi 1928. ning asus järgmisel aastal tööle Tartu ülikoolis.

Seal juhatas ta taimehaiguste katsejaama, millest sai fütopatoloogia ja mükoloogia uurimiskeskus Eestis. Taimekaitsevahendite tootmiseks loodi biokeemia labor. Leppik õpetas ülikoolis fütopatoloogiat ja taimekasvatust, jõudes professori ametikohani ning avaldas üle 150 teaduspublikatsiooni. Ta tutvustas seeni ja nende söödavust rahvale, korraldas Eesti esimese seenenäituse 1936 a.

Pidades oluliseks kogu Eesti seenestiku, mitte ainult fütopatogeenide, vaid ka mükoriisaseente ja puidumädanike, väljaselgitamist, aitas ta korraldada välitöid.

  • Vasakul: Leppiku eksliibris parasiitseente eostega. Autor Richard Kivit, 1943, originaal Tartu ülikooli raamatukogus.
  • Paremal: Nimestik 1936. taimehaiguste lendlehtedest, mida saadeti talunikele.

Elmar Leppik emigreerus 1944. aastal Saksamaale ning 1950. a jätkas teadustööd USAs, peamiselt teoreetilise bioloogia ning evolutsiooni alal.

Elmar Leppik suri 1978. Beltsvilles. Sünnimaale jäi tema pärandiks raamatukogu ja seenekollektsioon, milles tema kogutud on ligi 4 500 säilikut.

Lisainfo:

Leppiku eluloost ja teadusest

1933. a ülevaade taimehaiguste-katsejaama seenekogudest (saksa ja eesti keeles)