Elmar Leppiku seenekogu [EAA]

Kollektsioon sisaldab esimeste Eesti professionaalsete mükoloogide, Feodor Bucholtzi ja Elmar Leppiku, uurimistöö tõendeksemplare. See on Eesti ainus seenekogu, mille säilikute andmed kajastavad seente esinemist I ja II maailmasõja vahel.

Kuni 1944. aastani vastutas Elmar Emil Leppik (nimi enne 1950. a. Elmar Lepik) taimehaiguste katsejaama eksemplaride kogumise või hankimise eest – selleks ajaks ca 22 000 säilikut. Seetõttu nimetatakse kogu tema järgi.

Säilikud on nii paberümbrikes kui herbaarlehtedel koos substraattaimega. Eesti ja välismaa päritoluga seeni hoitakse eraldi kappides.

ÜLEVAATLIKULT EAA KOGUST:

  • Ca 24 000 eksemplari, >3800 seeneliiki
  • Aktiivne eksemplaride kogumise aeg 1898-1943
  • Põhirõhk parasiitsetel mikroseentel, mis kasvavad taimedel, sh kultuurtaimedel
  • Üks tüüpeksemplar, Cercospora mercurialis var. latvica Lepik (EAA05724).
  • Eestist pärit seeni 1/3, ülejäänud valdavalt Euroopast
  • Kogu on täielikult andmebaasistatud ja eksemplaride andmed (kokku 24 288) on leitavad eElurikkuses, ning otsitavad seenekogude andmekogus. 

Kogu kasutamine teadustöös oli aktiivne enne 1943. aastat, kui publitseeriti ligi 100 teadustööd ja 300 taimekaitset populariseerivat teavikut põllumeestele.

Välja anti eksikaatkogud: A. Käsebieri – Taimehaiguste kogu Eestis I (1924) ja E. Leppiku – Fungi Estonici Exsiccati I–VI (1931–1942).

Huvilised saavad Elmar Leppiku seenekoguga tutvuda, võttes ühendust kuraatoriga.


Artikkel EAA kollektsiooni kohta:

Erast Parmasto 2011, Fungal herbarium EAA in Tartu (Estonia). Folia Cryptogamica Estonica 48