Raamatukogu

Virtuaalne raamatukogu koondab uurimistööde digikoopiaid millede kättesaadavus paberkandjal on raskendatud.

Botaanika

Eesti taimede määraja : abiraamat sõnajalg-, paljasseemne- ja katteseemnetaimede tundmaõppimiseks  (1966) Koostajad: K.Eichwald, M.Kask, L.Laasimer, E.Parmasto, S.Talts, H.Tuvikene, A.Vaga, E.Varep, L.Viljasoo, A.Üksip. Tallinn, 1188 lk. (pdf; 234.5 MB)

Flora of the Baltic Countries I  (1993) Editors: L.Laasimer, V.Kuusk, L.Tabaka, A.Lekavicius. Tartu, 362pp. (pdf; 24 MB)

Flora of the Baltic Countries  2  (1996) Editors:  V.Kuusk, L.Tabaka, R.Jankeviciene. Tartu, 372pp.  (pdf; 20 MB)

Flora of the Baltic Countries 3  (2003) Editors:  V.Kuusk, L.Tabaka, R.Jankeviciene. Tartu, 407pp.  (pdf; 25MB)

Eesti NSV floora  I (1960) Koostajad: A.Vaga, K.Eichwald; 2.trükk. Tallinn, 266 lk. (pdf; 21MB)

Eesti NSV floora II  (1962) Koostajad: K.Eichwald, S.Talts, A.Vaga, E.Varep; Toimetaja K.Eichwald, 2.trükk. Tallinn, 532 lk. (pdf; 40MB)

Eesti NSV floora III (1959) Koostajad: K.Eichwald, M.Kask, S.Talts, A.Vaga, E.Varep; Toimetaja A.Vaga.Tallinn, 536 lk. (pdf; 40MB)

Eesti NSV floora IV (1969) Koostajad: K.Eichwald, J.Eilart, A.Kalda, M.Kask, A.Paivel, S.Talts, L.Viljasoo; Toimetaja M.Kask. Tallinn, 766 lk. (pdf; 58MB)

Eesti NSV floora V (1973) Koostajad: J.Eilart, M.Kask, V.Kuusk, L.Laasimer, E.Lellep, V.Puusepp, S.Talts, L.Viljasoo; Toimetaja S.Talts. Tallinn, 614 lk. (pdf; 49MB)

Eesti NSV floora VI (1978) Koostajad: K.Eichwald, M.Kask, V.Kuusk, L.Laasimer, E.Lellep, E.Peikel, H.Rebassoo, A.Remmel, A.Süvalepp, S.Talts, H.Võsamäe, A.Üksip; Toimetaja L.Laasimer. Tallinn,  614 lk. (pdf; 44MB)

Eesti NSV floora VII (1961) Koostaja A.Üksip; Toimetaja A.Vaga, Tallinn, 481 lk. (pdf; 34MB)

Eesti NSV floora VIII (1971) Koostajad: K.Eichwald, K.Kalamees, M.Kask, H.Krall, V.Kuusk, V.Masing, A.Paivel, V.Puusepp, A.Remmel, S.Talts, Ü.Tamm, L.Viljasoo; Toimetaja H.Rebassoo, Tallinn, 678 lk. (pdf; 49MB) 

Eesti NSV floora IX (1984) Koostajad: K.Eichwald, E.Kukk, V.Kuusk, E.Lellep, Aime Mäemets, H.Rebassoo, R.Sander, S.Talts, T.Trei, L.Viljasoo; Toimetaja V.Kuusk, Tallinn, 448 lk. (pdf; 34MB) 

Eesti NSV floora X (1966) Koostaja K.Eichwald; Toimetaja L.Laasimer, Tallinn, 299 lk. (pdf; 25MB) 

Eesti NSV floora XI (1979) Koostajad:L.Viljasoo, V.Kuusk, S.Talts; Toimetaja M.Kask, Tallinn, 567 lk. (pdf; 39MB) 

Eesti floora registrid (1998) Koostanud ja toimetanud V.Kuusk, T.Kukk, Tartu, 144 lk. (pdf; 9MB)

H.Timm (2020) KESK ÕITSVAID LILLA 98 lk. (pdf; 39,9MB) 

Mükoloogia

Entomoloogia

Hüdrobioloogia