Teenused

Taimeherbaarium

Abi soon- ja sammaltaimede liikide määramisel.

Herbaariumi seemnekogu saab kasutada võrdlusmaterjalina (näiteks arheloogilistel väljakaevamistel leitud seemnete/viljade määramiseks; taimtoiduliste loomade söömisharjumiste uurimiseks vms).

Herbaarium võtab hoiule teadusliku väärtusega tüüpeksemplare ja väiksemaid taimekogusid ning säilitab mitmesuguste botaaniliste teadusuuringute tõendmaterjale.

Mükoloogia

Abi lehikseente ja tiksikseente liikide määramisel.

Zoomeedikum

Zoomeedikumi luukogu on kasutatav arheoloogiliste luuleidude määrangutel.

Entomoloogiline kogu

Abi liblikate, mardikate ja kahetiivaliste liikide määramisel.

Multimeedia labor

Mikroskoobi preparaatide pildistamine ja ruumiliste kujutiste (z-stack) süntees.

Preparaatide / museaalide pildistamine

Objektide pildistamine pöördlaual (360°)