Hüdrobioloogilised kogud [EMHC] paiknevad Võrtsjärve limnoloogiakeskuses ning Tartus, Kreutzwaldi 5. Kogudesse on koondatud Eesti järvedest, jõgedest ja rannikumerest kogutud materjal. Suure osa sellest moodustavad järvedest XX sajandil kogutud proovid, kõige varasemad neist pärinevad sajandi algusest.

Lisaks bioloogilisele materjalile kuulub kogusse ka mahukas fotokogu Eesti veekogudest (hõlmab ajavahemikku 1926-2023). Kogu baasil on võimalikud uurimused veekogudes toimuvatest klimaatilistest ja ka inimtekkelistest pikaajalistest muutustest.

Kogu struktuur

Mikroskoopilised objektid

Zoobentos

  • väheharjasusside kogu, üle 4500 preparaati sealhulgas 27 liigi tüüpeksemplarid
  • muude suurselgrootute kogu (üle 3600 säiliku)
  • suurte limuste kuivatatud kojad (ca 1900 säilikut)
  • suurselgrootute fotokogu (15 500 kaadrit)
  • zoobentose proovikogu (üle 6000 säiliku) hõlmab Eesti jõgesid, järvi ja Läänemerd

Veetaimed ja suured vetikad

Veekogude fotod

  • erinevate autorite fotod 1926-1990 (2700 kaadrit), vaadeldavad: https://koguddev.emu.ee/ehmc/fotod/
  • H. Timmi fotokogu Eesti ja naabermaade veekogudest 1990-2023 (8600 kaadrit)

Kogude täiendamine, hooldamine ja arvelevõtmine toimub pidevalt. Suurem osa neist on nüüdseks digitaalselt katalogiseeritud. Arvestades proovide eripära on enamasti tegemist metaandmetega. Kontaktisik: Henn Timm (henn.timm@emu.ee)