Eestis
  
Eesti Maaülikool

  Mullateaduse õppetool

Mullateaduse õppetooli Youtube kanal

Mullateaduse õppetooli Facebooki leht

  Loodusteaduslikud kogud

Eesti Mullateaduse Selts

Maa-ameti mullastikukaardi veebirakendus Geoportaal (X-GIS)
Mullastikukaardi abimaterjalid (Maa-amet)

Eesti Maaviljeluse Instituut

Akadeemiline Põllumajanduse Selts – APS

Põllumajandusuuringute Keskus

Eesti muldadest põllumehele. Priit Penu (2005) pdf.

Eesti Geoloogia Selts

SARV – geokogude infosüsteem

Mujal

Rahvusvaheline Mullateaduse Selts (International Union of Soil Sciences – IUSS)

ÜRO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioon (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO)

Euroopa Mullaportaal (European Soil Portal)

Euroopa Mullateaduse Seltside Ühendus (European Confederation of Soil Science Societies – ECSSS)

Euroopa Mullakaitse Selts (The European Society for Soil Conservation – ESSC)

Euroopa Agronoomia Selts (European Society of Agronomy – ESA)

Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Ühendus (Nordic Association of Agricultural Scientists – NJF)

World Association of Soil and Water Conservation – WASWC

Ameerika Mullateaduse Selts (Soil Science Society of America – SSSA)

Mullamuuseumid mujal maailmas

World Soil Museum. ISRIC – World Soil Information. Wageningen, Holland.

Dokuchaev Central Soil Museum. Sankt-Peterburg, Venemaa.

The Soil Science Monolith Collections. University of Alberta. Kanada.

The Field Museum. Chicago, USA.

Smithsonian Soil Exhibition. USA.

Kasulikke abimaterjale

Munselli värvitabelid (Allikas: Missouri Cooperative Soil Survey)

Lõimise rühmad USDA süsteemis (Allikas: Missouri Cooperative Soil Survey)

Guidelines for soil description (FAO, 2006)

World Reference Base for Soil Resources – WRB 2006