Ülevaateartiklid ja uurimused Eesti mullateaduse ajaloost

Aastani 1918

Mullateadus – pdf
Autor L. Reintam. Avaldatud: Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos I osa. APSi toimetised nr 5. lk. 16…19. Tartu, 1998.

Aastad 1918…1940

Mullateadus – pdf
Autor L. Reintam. Avaldatud: Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos II osa. lk. 15…18. Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Tartu, 2003.

Muldade lupjamine – pdf
Autor E. Turbas. Avaldatud: Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos II osa. lk. 18…20. Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Tartu, 2003.

Isikud

G.P. Alexander Petzholdt (1810…1889) – pdf
Uurimuse koostaja Aimur Joandi. Esmaettekanne 2. dets. 2009 Eesti Põllumajandusmuuseumis Põllumajandusteaduse ajaloo päeval.