Entomoloogiline kogu [IZBE]

Putukate kogu on moodustunud paljude kutseliste entomoloogide üle 50 aasta väldanud nii faunistilise kui ka biosüstemaatilise uurimistöö tulemusena. Lisaks nendele on instituudis deponeeritud rida erakollektsioone: P. Lackschewitzi, W. Peterseni, F. Sintenise, J. Miländeri, R. Suurpere kogud.

Entomoloogilistes kogudes on kokku ca 850 000 säilitusühikut, nende hulgas ligi 3000 tüüpeksemplari (holo-, para- ja lektotüüpi). Kollektsioonid on olnud aluseks 25-le monograafiale ja rohkem kui 600-le teaduslikule publikatsioonile.

Mardikaliste(Coleoptera) kogu koosneb kahest osast: instituudi ühendkogu (ca 34 000 säilitusühikut) ja Johannes Miländeri (1900-1992) erakogu (33 971 isendit). Viimane sisaldab omakorda üldkogu (19 800 isendit) ja Hiiumaa spetsiaalkogu (14 171 isendit).

Liblikate (Lepidoptera) kogu põhiosa moodustab W. Peterseni (1857-1933) erakogu, milles on nii suur- kui väikeliblikaid kogu Palearktilisest regioonist (ca 55 000 säilitusühikut, 6 taksoni holotüübid ja 15 paratüüpi). Kogu ajaloolist väärtust arvestades säilitatakse seda originaalkujul. Rohkem lokaalfaunistilise tähtsusega on R. Sülla ja A. Suurpere erakollektsioonid vastavalt 4 300 ja 12 000 isendiga. Traditsiooniliselt on liblikad üks paremini uuritud putukarühm ja Eestis leitud liikide nimestik hõlmab ca 2 300 liiki. Liblikate kollektsioonis on unikaalset materjali endise Nõukogude Liidu väheuuritud aladelt (Kaug-Ida piirkonnad Kamtšatkast Primorjeni, Siber, Kesk-Aasia, Kaukaasia jt.) aga ka Neotroopilise ja Australotroopilise regiooni materjali. Liblikate kogu sisaldab 76 holotüüpi, 8 lektotüüpi ja 463 paratüüpi.

Kahetiivaliste (Diptera) kollektsiooni põhiosa moodustab K. Elbergi (1934-2012) poolt endise NLiidu territooriumilt kogutud materjal (ligi 140 000 säilitusühikut). Sellele lisanduvad seenesääsklaste (Sciaroidae) kogu ja F. Sintenise põhiliselt Eesti territooriumilt pärit materjalid. Osa materjale on määratud tippspetsialistide (R.H.L. Disney, J. Rohacek, L. Papp, V. Gorodkov, E. Nartshuk jt.) poolt, mis annab nendele tuntava lisaväärtuse. Kahetiivaliste kogu sisaldab 166 tüüpeksemplari (19 holotüüpi, 1 lektotüübi, 143 paratüüpi ja 3 allotüüpi).

Nokaliste (Hemiptera) kogus sisalduvad põhiliseltJ. Vilbaste (1924 – 1985) ja G. Flori (1829-1883) materjalid. J. Vilbaste Homoptera (Auchenorrhyncha)kogu on olnud aluseks monograafiate koostamisel AltaiTuvaPrimorjeKamtšatka ja Sahhalini regioonide kohta (neist viimne käsikirjas). Nokaliste kogus on üle 2000 tüüpeksemplari (173 holotüüpi ja 2010 paratüüpi) liikidest, millest enamuse on kirjeldanud J. Vilbaste ise, osa on saadud vahetuse teel.

A. Vilbaste (1923-2010) poolt on koostatud Eesti ämblike süstemaatilist kollektsiooni ja V. Maavara (1928-1999) poolt koostatud Eesti sipelgate kogu säilitatakse märgpreparaatidena (sisaldab kõiki Eestist sedastatud ämbliku ja sipelga liike).

E. Kralli (1931-2009) poolt koostatud nematoodide kogu mida säilitatakse nii püsi- kui märgpreparaatidena – sisaldab 74 tüüpeksemplari.

Eesti elurikkuse andmebaasiga (http://elurikkus.ut.ee/index.php?lang=est) on kogust seotud ca 270 900 eksemplari.

Kõik EMÜ entomoloogiliste kogud paiknevad 2013. aastast Kreutzwaldi 5 uues hoidlas.

Kontakt:
Olavi Kurina (olavi.kurina@emu.ee)
Aadress: Põllumajandus ja keskkonainstituut
Kreutzwaldi 5
Tartu 51006

Add a new location

×
×