Töötajad ja kontakt

Olavi Kurina, PhD
professor
olavi.kurina@emu.ee

CV ETIS, Google Scholar

Tõnu Kesküla
kuraator
tonu.keskyla@emu.ee
Jaan Viidalepp, PhD
peaspetsialist
jaan.viidalepp@emu.ee

CV ETIS, ResearchGate

Märt Kruus
spetsialist
mart.kruus@emu.ee
Erki Õunap, PhD
spetsialist
erki.ounap@ut.ee

CV ETIS, ResearchGate

Kaarel Sammet
doktorant
kaarel.sammet@emu.ee

CV ETIS, Google Scholar

KONTAKT

Olavi Kurina

Eesti Maaülikool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kreutzwaldi 5
51006 Tartu
olavi.kurina@emu.ee