Eesti mullad

“Eesti muldade digitaalne kogu” (sisene siit) (EMDK) on EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna poolt aastatel 2003-2007 koostatud ja 2008. aastal tervikuna välja antud Eesti mullastikku käsitlevate elektrooniliste teavikute kogum. EMDK–s tutvustatakse Eesti muldade ja epipedonite maatrikseid, antakse ülevaade Eesti muldade morfoloogiast ning selgitatakse süsteemselt muldade omadusi ja ökoloogiat.

Kogus sisalduvate CD-de valmistamise andmed on järgmised:
(1)    CD1: Kõlli, R. 2002. Eesti muldade maatrikstabelite iseloomustus.
(2)    CD2: Kõlli, R. & Ellermäe, O. 2003. Eesti mullad maatrikstabelitel.
(3)    CD3: Kõlli, R. 2003. Eesti metsamuldade huumuskatete maatrikstabel.
(4)    CD4: Kõlli, R. 2007. Eesti muldade pedo-ökoloogiline iseloomustus.
(5)    CD5: Kõlli, R. & Ellermäe, O. 2007. Eesti Maaülikooli Mullateaduse ja agrokeemia osakonna mullamonoliitide kogu.
(6)    CD6: Kõlli, R. & Teras, T. 2007. Eesti muldade omadused graafikutel: põllumullad, metsamullad ja maakondade mullastik.

EMDK tehniline teostaja ja kujundaja on Pärt Erikson, TÜ Multimeediakeskusest. Abi saadi veel ka U. Ellermäelt, kes muutis enda poolt valmistatud CD-d (2-5) Interneti-põhiselt kergemini kasutatavateks.
EMDK väljaandmist toetati riikliku programmi “Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” EMÜ PKI Mullateaduse ja agrokeemia osakonnale eraldatud rahade arvelt.