Mullateaduse ajalugu

Ülevaateartiklid ja uurimused Eesti mullateaduse ajaloost

Aastani 1918

Mullateadus - pdf
Autor L. Reintam. Avaldatud: Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos I osa. APSi toimetised nr 5. lk. 16...19. Tartu, 1998.

Aastad 1918...1940

Mullateadus - pdf
Autor L. Reintam. Avaldatud: Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos II osa. lk. 15...18. Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Tartu, 2003.

Muldade lupjamine - pdf
Autor E. Turbas. Avaldatud: Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos II osa. lk. 18...20. Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Tartu, 2003.


Isikud

G.P. Alexander Petzholdt (1810...1889) - pdf
Uurimuse koostaja Aimur Joandi. Esmaettekanne 2. dets. 2009 Eesti Põllumajandusmuuseumis Põllumajandusteaduse ajaloo päeval.