Hüdrobioloogilised kogud [EHMC]

Hüdrobioloogilised kogud [EMHC] paiknevad Võrtsjärve limnoloogiakeskuses ning Tartus, Kreutzwaldi 5. Kogudesse on koondatud Eesti järvedest, jõgedest ja rannikumerest kogutud materjal. Suure osa sellest moodustavad järvedest XX sajandil kogutud proovid, kõige varasemad neist pärinevad sajandi algusest.

Lisaks bioloogilisele materjalile kuulub kogusse ka mahukas fotokogu Eesti veekogudest (hõlmab ajavahemikku 1926-2014). Kogu baasil on võimalikud uurimused veekogudes toimuvatest klimaatilistest ja ka inimtekkelistest pikaajalistest muutustest.

Kogu struktuur:

Zoobentose liigikogu, sealhulgas

  • väheharjasusside kogu, 4450 preparaati sealhulgas 27 liigi tüüpeksemplarid
  • muude suurselgrootute kogu (2250 säilikut)
  • suurte limuste kuivatatud kojad (1350 säilikut)
  • suurselgrootute fotokogu (15 500 kaadrit)

Veetaimede kogu, sealhulgas:

Veekogude fotod, sealhulgas:

  • erinevate autorite fotod 1926-1990 (2700 kaadrit), vaadeldavad: http://vee.kogud.emu.ee
  • H. Timmi fotokogu Eesti ja naabermaade veekogudest 1990-2019 (7000 kaadrit)

Kogude täiendamine, hooldamine ja arvelevõtmine toimub pidevalt. Suurem osa neist on nüüdseks digitaalselt katalogiseeritud. Arvestades proovide eripära on enamasti tegemist metaandmetega. Kontaktisik: Henn Timm (henn.timm@emu.ee)

10/11/2022
© 2017 EMU Loodusteaduslikud kogud Kontakt: kogud [ät] emu.ee