Kasutuseeskiri

 1. Materjali kasutus eelneval kokkuleppel kogu kuraatoriga.
 2. Materjali laenutus tunnustatud teadusasutustele või eraisikutele.
 3. Laenu taotlus allkirjastab reeglina laenava asutuse teaduskogu kuraator.
 4. Laenu taotlus peab sisaldama uurija nime ja uurimisprojekti temaatika. Uurimimaterjali kasutamine kommertseesmärkidel eeldab eelnevat erikokkulepet.
 5. Liikide tüüpmaterjali laenutusel tuleb täpsustada koguja nimi, kogumisaeg ja -koht, preparaadi number.
 6. Kui planeeritav uurimus eeldab eksemplarist proovide võtmist (mikroskopeerimiseks, DNA sekventsiks) on selleks vajalik eriluba. Otsused selleks tehakse konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt.
 7. Laenu saaja võtab vastutuse materjali säilimise ja tagastamise üle.
 8. Laenatud materjali ei tohi edasi laenata.
 9. Laenu tähtaeg on tavaliselt 3 kuust 2 aastani ja seda võib vajadusel pikendada. Võimalik on ka deponeerimine.
 10. Laenatud materjali kasutus tuleb dokumenteerida. Tagastatud materjal tuleb varustada loetavate etikettidega millel on andmed uurija, kasutusaja, uurimisasutuse ja liigimäärangu koht (det., rev., conf., vid.) või uuringu valdkonna kohta (molekulaarse fülogeneesi uuringud).
 11. Samuti tuleb märkida eksemplarilt eemaldatud fragmendid (SEM või valgusmikroskoopilisteks uuringuteks; fragmendid DNA isoleerimiseks jne).
 12. Kui laenatud materjali alusel kirjeldatakse uus liik (sp.nov.) tagastab liigi kirjeldaja holotüübi ja pooled paratüübid.
 13. Laenu andnud kogu/organisatsioon tuleb ära märkida kõigis publikatsioonides mis on seotud laenatud materjali kasutamisega. Laenuandja on tänulik vastavate publikatsioonide paber- või digikoopiate eest.

19/12/2016
© 2017 EMU Loodusteaduslikud kogud Kontakt: kogud [ät] emu.ee