Soon- ja sammaltaimede herbaarium [TAA]

Praegune Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi soon- ja sammaltaimede herbaarium rajati 1947. aastal, kui vastloodud ENSV TA Bioloogia instituudile, hilisem Zooloogia ja Botaanika Instituut, anti üle umbes 15 000 herbaarlehe suurune Eesti Looduseuurijate Seltsi kollektsioon. See koosnes peamiselt ELUSi vahetusherbaariumist, mis koguti 1920 – 1940 ning baltisaksa botaanikute herbaariumidest, mis pärinevad peamiselt 19. sajandist.

Herbaariumi põhirõhk on Eestis leiduvate taksonite tõendeksemplaride kogumisel ja säilitamisel. Väiksemamahuline välisherbaarium leiab kasutamist eelkõige võrdlusmaterjalina Eesti taimede määramisel. Herbaariumis sisalduva materjali suur hulk võimaldab lisaks taksonoomilistele küsimustele uurida ka liikide varieeruvust ja levikumustreid. Herbaarium säilitab geneetilist informatsiooni erinevatest ajajärkudest.

Kollektsioonis säilitatakse mitmesugustes teadusartiklites viidatud botaanilist tõendusmaterjali.

KOLLEKTSIOON SISALDAB:

 • 160 000 soontaimede herbaarlehte
 • 29 000 eksemplari samblaid
 • 1300 õppeherbaariumi herbaarlehte
 • 1300 seemnenäidist ligi 700 taksoni kohta

Andmed 2016. novembri seisuga.

SOONTAIMEDE HERBAARIUM

Soontaimede herbaarium koosneb Eesti taimede herbaariumist, välisherbaariumist, Baeri herbaariumist ja seemnekogust. Eraldi väikese koguna säilitatakse dendroloogilist kollektsiooni. Herbaariumi juurde kuulub ka mitmesuguseid muid materjale: kartoteeke (näiteks leiukohtade paberkartoteek), välipäevikuid, fotosid ja fotonegatiive jne.

 • EESTI HERBAARIUMIS on rohkem kui 130 000 herbaarlehte. Suur osa materjalist on kogutud Eesti floora uurimise käigus 20. sajandi teisel poolel. Peamised herbariseerijad olid tolle aja Eesti tuntuimad botaanikud: Maret Kask, Linda Viljasoo, Vilma Kuusk, Heljo Krall, Livia-Maria Laasimer, Visolde Puusepp, Haide-Ene Rebassoo, Silvia Talts, Ella Tammemägi jt. Selle perioodi botaaniliste uurimiste tulemusena valmis 11-köiteline teos „Eesti NSV floora“. Eestist kogutud soontaimede herbaarium, mis on kogutud kuni aastani 2015, on täielikult digiteeritud. Enamusel eksemplaridest (umbes 114 000) on sisestatud ka herbaarlehe etiketi andmed. Herbaarlehtede andmete sisestamine jätkub pidevalt.

  Ajaloolisem osa kogust pärineb 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest. Siin leidub vähemal või rohkemal määral herbaarlehti paljudelt tollastelt botaanikutelt ja taimekogujatelt, näiteks Paul Lackschewitz, Theodor Lackschewitz, Johannes Klinge, Carl Maximowitsch, Karl Reinhold Kupffer, Rudolf Lehbert, Alexander von Schrenk, Julius Killoman, Hugo Kapp, Gustav Vilbaste jt.

  2014. – 2015. aastal täienes kogu mitmete annetuste kaudu:

  Priidu Kohava herbaarium (600 eksemplari)

  August Muuga kogu (300 herbaarlehte)

  Tiiu Trei veetaimede kogu (600 herbaarlehte)

  Ellen Vilbaste kogu (800 herbaarlehte)

  Jakob Esseri kogu (780 herbaarlehte)

 • VÄLISHERBAARIUMI materjal (ligi 21 000) pärineb põhiliselt Venemaa Arktikast ja Siberist, Venemaa Euroopa osast, Kesk-Aasiast, Kaug-Idast, Kaukaasiast, samuti Põhja-Ameerikast, Kesk- ja Lõuna-Euroopast, Skandinaaviamaadest, Lätist ja Leedust. Välisherbaarium on korraldatud sarnaselt Eesti herbaariumile süstemaatiliselt; siin pole geograafilisi piirkondi eristatud.

 • Karl Ernst v. Baeri herbaarium, mis pärineb 19. sajandist, sisaldab ligi 10 000 herbaarlehte ning seda säilitatakse eraldiseisva koguna. Materjal pärineb Lääne Euroopast, Siberist, Kaukaasiast ja Kaspia ümbruse aladelt, samuti Aasiast ja Aafrikast, vähemal määral Eestist. Selle kogu korrastamise ja digitaliseerimisega tegeletakse 2016 – 2017 tänu KIK-i rahastusele. Pärast korrastustöid on Baeri kogu andmebaasides nähtav kõikidele huvilistele.

Eestist kogutud soontaimede herbaarium, mis on kogutud kuni aastani 2015, on täielikult digiteeritud. Enamusel eksemplaridest (umbes 114 000) on sisestatud ka herbaarlehe etiketi andmed. Herbaarlehtede andmete sisestamine jätkub pidevalt. Herbaariumil on olemas osaline leiukohtade paberkartoteek. Herbaariumi juurde kuulub ka mitmesuguseid muid materjale: kartoteeke, välipäevikuid, fotosid ja fotonegatiive jne.

TÜÜPEKSEMPLARID

Soontaimede kogus on 29 tüüpeksemplari (perekondadest Calystegia, Carex, Crepis, Dactylorhiza, Hieracium, Hordeum, Juncus, Lepidium, Ranunculus.

Holotüübid

TAA0052538 Carex rhizina Blytt ex Lindblom f. depauperata K.Eichw.
TAA0085325 Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova var. kuzkenembe Pikner
TAA0112099 Dactylorhiza maculata (L.) Soó var. nummularia Pikner
TAA0111736 Dactylorhiza osiliensis Pikner
TAA0111741 Crepis biennis L. var. silviae Üksip
TAA0111743 Calystegia sepium (L.) R.Br. var. pubescens Viljasoo
TAA0111744 Dactylorhiza ×kuuskiae E.Breiner et R.Breiner
[Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova × D. ruthei (M. Schulze ex Ruthe) Soó]
TAA0111745 Dactylorhiza ×reitaluae Hennecke, E.Breiner et R.Breiner
[Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × D. ruthei (M. Schulze ex Ruthe) Soó]
TAA0111750 Hieracium nigrosilvarum Üksip
TAA0111752 Hordeum caudatum Jaaska
TAA0111759 Lepidium latifolium L. f. pubescens Kuusk
TAA0111760 Turritis glabra L. f. glaberrima Kuusk

Isotüübid

TAA0111737 Dactylorhiza osiliensis Pikner
TAA0111738 Dactylorhiza osiliensis Pikner
TAA0111739 Ranunculus auricomus L. subsp. smithii Julin
TAA0111740 Ranunculus auricomus L. subsp. semiorbicularis Julin
TAA0111742 Crepis biennis L. var. silviae Üksip
TAA0111746 Dactylorhiza ×reitaluae Hennecke, E.Breiner et R.Breiner
[Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × D. ruthei (M. Schulze ex Ruthe) Soó]
TAA0111749 Hieracium uranopoleus Üksip
TAA0111751 Hieracium paldiskiense Üksip
TAA0111753 Hordeum caudatum Jaaska
TAA0111754 Hordeum caudatum Jaaska
TAA0111755 Hordeum caudatum Jaaska
TAA0111756 Hordeum caudatum Jaaska
TAA0111757 Hordeum caudatum Jaaska
TAA0111761 Turritis glabra L. f. glaberrima Kuusk

Paratüübid

TAA0111747 Hieracium ×disputabile Sennikov
TAA0111748 Hieracium ×disputabile Sennikov
TAA0111758 Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus var. submucronatus Proćków

Digitaalne kogu on nähtav järgmistelt veebilehtedelt:

NATARC https://natarc.ut.ee/taimekogud.php

PlutoF andmebaas (https://plutof.ut.ee/)

eElurikkus (http://elurikkus.ut.ee/)

TEGEVUS Aastatel 2014 – 2017 osaleb Eesti maaülikooli herbaarium aktiivselt Eesti taimede uue levikuatlase koostamisel. Sellel ajavahemikul täiendatakse herbaariumi kõige enam atlase töödega seotult. Projekti käigus lisandub kollektsiooni rohkem kui 10 000 kaasaegset herbaarlehte. Uue taimeatlasega saab tutvuda aadressil: https://ottluuk.github.io/atlas/

SEEMNEKOGU

Soontaimede kogu sisaldab ka seemnete kollektsiooni, milles leidub üle 700 taksonit. Seemned säilitatakse klaasist anumates või plastkottides toatemperatuuril. Eraldi säilitatakse Eesti looduslike orhideede seemneid, mis paiknevad külmikus – 80 kraadi juures.

 

SAMMALTAIMEDE KOGU

Sammaltaimede kogu koosneb Eesti herbaariumist ja välisherbaariumist ning selles on ca 29 000 samblaproovi. Herbaariumis on esindatud 1349 samblaliiki ning 30 varieteeti või alamliiki. Neist 4364 on helviksamblad (128 taksonit) ja 13 980 lehtsamblad (442 liiki ja 19 madalamat taksonit).

EESTI HERBAARIUM moodustab suurema osa kogust ning pärineb peamiselt ajavahemikest 1945–1955, 1966–1972 ja alates 1988. aastast praeguseni.

Ajalooline osa kogust pärineb 19. sajandist ja 20. sajandi algusest. Kokku ligikaudu 5500 eksemplari.

 • Edmund Russowi turbasammalde kogu (4237 eksemplari)
 • Eesti Looduseuurijate Seltsi samblaherbaarium (244 liiki), kogunud Andreas Bruttan.
 • Eugen Niclaseni herbaarium (149 liiki)
 • Karl Girgensohni herbaarium (925 eksemplari)

VÄLISHERBAARIUMIS on arvele on võetud ligi 2300 samblaproovi. Omaette piirkondadena on eristatud: Baltikum, Euroopa, Skandinaavia, Venemaa, Kaukaasia, Aasia, Siber, Kaug-Ida, Aafrika, Austraalia, Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika ja Arktika.

Austraalia kogu on suur ja koosneb Heinar Streimanni kogutud proovidest Austraalia erinevatest piirkondadest, Uus-Meremaalt, Tasmaanialt, Paapuast ja Norfolkilt. Lõuna-Ameerika kogu koosneb põhiliselt Schäfer-Verwimpi Brasiiliast kogutud sammaldest. Lisaks on samblaproove Panamast (Nele Ingerpuu) ja Peruust (Leiti Kannukene). Arktika proovidest suur osa on saadud Eesti Loodusmuuseumist duplumitena (Taimõr) ja osa Venemaalt saadetud eksikaatkogudest erinevate Arktika piirkondade kohta.

EKSIKAATKOGUD

Eksikaatkogudes on kokku 1258 samblaproovi.

 1. Flora Exsiccata Liv-, Est- und Curlands. Herb. Hugo Kapp, 19. saj. (165 eks.)
 2. Musci Frondosi Exsiccati (Euroopa) Karl Friedrich Bernhard Fiedler 1842–1848 (50 eks.)
 3. Musci Frondosi Exsiccati (Euroopa) Karl Friedrich Bernhard Fiider 1847–1848 (385eks.)
 4. Bryotheca Polonica, Nr.201–250, Antoni Józef Żmuda Krakow, 1930 (50 eks.)
 5. Hepaticae et Musci URSS Exiccati, Nr. 1–50, Leningrad,1957, Nr.51–190, Leningrad, 1961–1962 (254 eks.)
 6. Bryophyta Murmanica Exsiccata Fasc I, Nr. 1–50, Fasc. III Nr. 101–150 Kirovsk, 1989; Fasc. III Nr. 101–150 Kirovsk 1998. (98 eks.)
 7. Bryophyta Rossica et Civitatum Collimitanearum Exsiccata Fasc. I–IV, Nr. 1–100, St.-Petersburg, 1995 (100 eks.)
 8. Bryophyta Karelica Exsiccata Nr. 1–50 (51 eks.)
 9. Musci Ausralasiae Exsiccati, Canberra, 1992–1997 (105 eks.)

TÜÜPEKSEMPLARID

Sammaltaimede herbaariumis on seitse tüüpeksemplari.

Paratüüp

TAA5005227 Myriocoleopsis riparia Reiner, Maria Elena & Gradst.

Lektotüübid

TAA5005221 Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen
TAA5005223 Sphagnum wulfianum Girg.
TAA5005226 Tortula lingulata Lindb.

Süntüübid

TAA5005222 Sphagnum girgensohnii Russow
TAA5005224 Sphagnum wulfianum Girg.
TAA5005225 Sphagnum wulfianum Girg.

 

KONTAKT

Kuraatorid
Toomas Kukk (tomkukk[at]gmail.com)
Mare Leis (Mare.Leis[at]emu.ee)
Aadress
Herbaarium, Kreutzwaldi 5D–208,

põllumajandus- ja keskkonnainstituut,

Eesti maaülikool, 51006 Tartu

 

HERBAARIUMITE LINKE

http://plants.jstor.org – ulatuslik üleilmne virtuaalne tüüpeksemplaride kogu

Berliini Ülikool

http://ww2.bgbm.org/Herbarium/Default.cfm – virtuaalne herbaarium mis sisaldab ka Eestist kogutud materjale
http://www.bgbm.org/BGBM/research/colls/herb/default.htm
http://www.ipni.org/index.html – taimenimede indeks

Rootsi Riiklik Loodusloomuuseum

http://www.nrm.se/en/menu/researchandcollections/departments/phanerogamicbotany/collections.565_en.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html – virtuaalherbaarium
http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.en – Linné herbaarium

Oslo Ülikooli Loodusloomuuseum

www.nhm.uio.no/forskning/samlinger/botanikk/databaser

Helsingi Ülikooli Loodusloomuuseum

http://www.luomus.fi/english/botany/collections/herbarium.htm

16/05/2018
© 2017 EMU Loodusteaduslikud kogud Kontakt: kogud [ät] emu.ee