Metsaentomoloogiline kogu

Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsaentomoloogiline kogu moodustab olulisima osa EMÜ metsazooloogilistest kogudest, hõlmates metsaputukaid (sh metsakahjurputukad ja nende looduslikud vaenlased ehk entomofaagid). Metsaputukatest tähtsama osa moodustavad kollektsioonis ligikaudselt 8500 säilikuga mardikalised (Coleoptera), mis sisaldab muu kõrval ka suurimat kaasaegset ürasklaste (Scolytinae) kogu (säilikud alates 1970-ndast, metsainstituudi tegutsemisajast, kokku ca 5200 eksemplari). Muudest putukaseltsidest peale mardikate leidub kollektsioonis sadakond kiletiivalist (Hymenoptera) ja üksikuid eksemplare teistest seltsidest (Lepidoptera, Heteroptera, Orthoptera). Kogus säilitatav kujutab endast entomoloogilist tõendus- ja uurimismaterjali, millele tugineb suur osa metsaentomoloogilisest teadustööst, eriti ürasklaste vallas. Kollektsiooni talletatakse jätkuvalt peamiselt teadusprojektide käigus laekuvat entomoloogilist materjali, kuid ruumi jagudes ka teisi metsaputukaid, eeskätt mardikaid.

Metsainstituudi tegutsemisajal sündis kollektsioon praktilisest vajadusest talletada uurimismaterjali. Nii sisaldas toonane kogu valdavalt instituudi metsaentomoloogide poolt Eestist kogutud putukaid. Hiljem, Eesti Põllumajandusülikooliga liitudes, läks osa sellest kogust Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele, kuid suurem osa (sh. ürasklased) jõudis EPMÜ Metsanduslikku Uurimisinstituuti, kui olid hangitud uued kollektsioonikastid.

Praegust metsabioloogia osakonnas asuvat kogu on täiendanud peamiselt metsainstituudi tegutsemisajast Heino Õunap, Kaljo Voolma, Ilmar Süda, Peeter Rõigas, Albert Riis, Saadi Mihkelson, Enn Pilt, Linda Õunap, Valli Viidalepp ja Malle Mardiste. Materjali on lisanud metsapatoloogid Enn Kaljula, Kaarel Aruste ja Anti Järve ning välisriikide kolleegid Ake Lindelöw, Bengt Ehnström, Jan Weslien, Mihail Mandelshtam ja Vitautas Tamutis.

Kogusse on talletatud ka metsandusüliõpilaste, harrastusentomoloogide, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse töötajate huvitavamaid metsaputukate leide, sealhulgas osa välisriikidest. Tänaseks on kõik EMÜ entomoloogiliste kogude andmebaasid koondatud ühise akronüümi IZBE alla ja ka ruumiliselt paiknevad kogud Kreutzwaldi 5 uues hoidlas.

Kollektsiooni eksemplaripõhine andmebaas on tervikuna seotud Eesti elurikkuse andmebaasiga (http://elurikkus.ut.ee/index.php?lang=eng) ja sisaldab 8121 kirjet.

Kontaktisik: Olavi Kurina (olavi.kurina@emu.ee)
Aadress: Põllumajandus ja keskkonainstituut
Kreutzwaldi 5
Tartu 51014

18/12/2016
© 2017 EMU Loodusteaduslikud kogud Kontakt: kogud [ät] emu.ee