Seente herbaarium [TAAM]

Ajalugu

Praegu Eesti suurim ja olulisim seente kollektsioon moodustati 1950. aastal Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudis (ZBI), kus uuriti eelkõige torik- lehik-, pugu- ja liudseente levikut, süstemaatikat ja fülogeneesi. Selleks kogusid instituudi mükoloogid herbaarmaterjali kogu Eestist, alates 1956. a. ka enam kui 150 kogumismatkal tollase Nõukogude Liidu Siberi, Kaug-Ida, Kesk-Aasia ja Kaukaasia ning vähemal määral ka Euroopasse kuuluvatelt aladelt. Viimastel aastakümnetel on kogumisretki tehtud ka Euroopa teistesse riikidesse, Põhja-Ameerikasse (ka Gröönimaale), Aafrikasse, Lõuna-Aasiasse, Austraaliasse.

Kollektsiooni on täiendanud: Leili Järva, Kuulo Kalamees, Veiko Kastanje, Anu Kollom, Bellis Kullman, Urmas Kõljalg, Erast Parmasto, Ilmi Parmasto, Kadri Põldmaa, Peeter Põldmaa, Kadri Pärtel,  Ain Raitviir, Irja Saar, Indrek Sell, Mall Vaasma, Irma Zettur.

Kogu kirjeldus

Seente kogus on ligikaudu 189 000 eksemplari, neist umbes 7 750 on peamiselt vahetuse teel teistest maadest saadud eksikaadid (võrdluskogud) ja umbes 9000 eksemplari, mis on deponeeritud Tartu Ülikooli endise Botaanika ja ökoloogia instituudist. Kuivatatud seened on valdavalt hoitud ümbrikes, väiksem osa ka herbaarlehtedel. Nn. makroseente osas on TAAM üks olulisemaid Euraasia põhjaosa seenestiku varamuid, Siberi ja Venemaa Kaug-Ida mittelehikseente kõige täielikum kollektsioon. Rikkalikult on esindatud seentel kasvavate seente liigid ja teatud kottseente rühmad.

Teadusele uutena kirjeldatud liikide tüüpeksemplare on ligi 500: holotüüpe 345, isotüüpe on 70, paratüüpe 88. Tüüpidest suurem osa on ZBI mükoloogide (Ain Raitviir, Erast Parmasto, Kuulo Kalamees) kogutud ja kirjeldatud.

Kasutamine

Aastas laenutatakse või vahetatakse herbaarseeni tavaliselt 20 maailma teadusasutusega. Mükoloogilise kogu materjali alusel või seda kasutades on avaldatud üle 700 teadustöö. Publitseeritud on 20 köidet seeriast Scripta Mycologica, kolm vihikut Eesti seente levikuatlast, K. Kalamehe toimetatud CD Eesti seenestik (2000). Välja on antud eksikaatkogud – E. Parmasto Mycotheca Estonica 1–3 (1957–1961) ja E. Parmasto Corticiaceae USSR 1–3 (1966–1969). Ette valmistati Eestis seadusega kaitstavate seente (2004) ja Eesti Punase raamatu (1998, 2008) seente nimestikud. Materjali väljalendudest  publitseeritakse vähemalt 10 teadusartiklit aastas.

Seente kogu andmebaasistatud eksemplarid (ca 79 000) kajastuvad seente rahvuskogu kodulehel (http://natarc.ut.ee/seenekogud.php) ja on avatud kõigile huvilistele ( http://elurikkus.ut.ee/elr_tree.php?lang=est&id=4&rank=10&id_intro=4).

Kasulikke linke

Rootsi Loodusmuuseumi kollektsioonid: http://andor.nrm.se/fmi/xsl/kryptos/kbo/publFindspecies.xsl?-view&-db=kbo_svampregister&-token.languagecode=sv-SE

Soome Loodusmuuseumi kollektsioonid: http://www.luomus.fi/en/botanical-and-mycological-collections

Populaarteaduslik veebisait: http://www.arkive.org/fungi/

Kontakt:

Kuraator: Kadri Pärtel (Kadri.Partel@emu.ee).
Aadress: Seente herbaarium
EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu.
Tel. 7 311 895

18/12/2016
© 2017 EMU Loodusteaduslikud kogud Kontakt: kogud [ät] emu.ee