Soon- ja sammaltaimede herbaarium [TAA]

Kogu koosneb soontaimede (ca 150 000 herbaarlehte) ja sammalde herbaariumist (ca 29 000 säilitusühikut) ning õppeherbaariumist (ca 1200 herbaarlehte).

SOONTAIMEDE KOGU

Põhiosa moodustavad Eestiga seotud materjalid (ca 125 000). Välisherbaariumi materjal (ca 25 000) pärineb põhiliselt Venemaa Arktikast ja Siberist, Kesk-Aasiast, Kaug-Idast, Kaukaasiast, Venemaa Euroopa osast, samuti Põhja-Ameerikast, Kesk- ja Lõuna-Euroopast, Skandinaaviamaadest, Lätist ja Leedust. Suur osa herbaariumi materjalist on kogutud Eesti floora uurimise käigus viimase poole sajandi jooksul. Kogusse kuuluvad ka varasemast ajast pärit A. Schrenki, P. Lackschewitzi, G.Vilbaste, J.Killomanni jt. herbaariumid.

XIX sajandist pärit K. E. v. Baeri herbaarium eksisteerib eraldiseisva koguna ning sisaldab üle 9000 herbaarlehe. Materjal pärineb Lääne - Euroopast, Siberist, Kaukaasiast ja Kaspia ümbruse aladelt, samuti Aasiast ja Aafrikast, vähemal määral Eestist. Selle kogu korrastamise ja digitaliseerimisega tegeletakse 2016.-2017. aastatel tänu KIK-i rahastusele. Peale korrastustöid on Baeri kogu andmebaasides nähtav kõikidele huvilistele.

Eestiga seotud soontaimede herbaarium, mis on kogutud kuni aastani 2015, on täielikult digiteeritud ja nähtav veebilehelt (https://natarc.ut.ee/taimekogud.php), PlutoF andmebaasist (https://plutof.ut.ee/) ja eElurikkuse veebilehelt (http://elurikkus.ut.ee/). Enamustel eksemplaridel (113 294) on sisestatud ka herbaarlehe etiketi andmed. Ülejäänud herbaarlehtede andmete sisestamine jätkub pidevalt. Herbaariumil on olemas leiukohtade paberkartoteek.

2014.-2015. aastal täienes kogu mitmete annetuste kaudu: Priidu Kohava herbaarium (600 eksemplari), August Muuga kogu (300 herbaarlehte), Tiiu Trei veetaimede kogu (600 lehte), Ellen Vilbaste kogu (800 lehte), J. Esseri kogu (780 lehte). Annetustena saadud herbaarlehed on digitaliseeritud.

2015.-2016. aasta juurdekasv on peamiselt seotud uue Eesti soontaimede levikuatlase koostamisega.

Soontaimede kogu sisaldab ka seemnekogu üle 700 taksoni seemnetega. Sealhulgas eesti looduslike orhideede seemned, millede seemne kvaliteeti on ka uuritud ning säilitatakse -80 kraadi juures.

Soontaimede kogus on 27 tüüpeksemplari (perekondadest Dactylorhiza, Ranunculus, Crepis, Calystegia, Hieracium, Turritis, Juncus, Lepidium).

SAMMALTAIMEDE KOGU

Sammaltaimede kogu koosneb Eesti herbaariumist ja üldherbaariumist ning selles on ca 29 000 samblaproovi.

Eesti territooriumilt on materjal kogutud põhiliselt ajavahemikel 1945-1955, 1966-1972 ja alates 1988 aastast praeguseni. Herbaariumis on esindatud 1349 samblaliiki pluss 30 varieteeti või alamliiki. Neist 4364 on helviksamblad (128 taksonit) ja 13980 lehtsamblad (442 liiki ja 19 madalamat taksonit).

Üldherbaariumi materjal on kogutud maailma erinevatest piirkondadest ja arvele on võetud 2289 samblaproovi. Omaette piirkondadena on eristatud: Baltikum, Euroopa, Skandinaaviamaad, Venemaa , Kaukaasia , Aasia, Siber, Kaug-Ida, Aafrika, Austraalia, Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika), Arktika. Austraalia kogu on suur ja koosneb Einar Streimani poolt kogutud proovidest Austraalia erinevatest piirkondadest, Uus-Meremaalt, Tasmaanialt, Paapuast ja Norfolkilt. Lõuna-Ameerika kogu koosneb põhiliselt Schäfer-Verwimpi poolt Brasiiliast kogutud sammaldest. Lisaks on samblaproove Panamast (N.Ingerpuu) ja Peruust (L.Kannukene). Arktika proovidest suur osa on saadud Tallinna Loodusmuuseumist L.Kannukeselt duplumitena (Taimõr) ja osa Venemaalt saadetud eksikaatkogudest erinevate Arktika piirkondade kohta.

Erikogud pärinevad põhiliselt XIX saj. ja XX saj algusest. Kokku ca 5500 eksemplari.

 • E. Russowi turbasammalde kogu (4237 eksemplari)
 • Eesti Loodusuurijate Seltsi herbaarium (244 liiki), kogutud A.Bruttani poolt.
 • E. Niclaseni herbaarium (149 liiki)
 • K. Girgensohni herbaarium (925 eksemplari)

Eksikaadid

Eksikaatkogudes on kokku 1258 samblaproovi. Esimesed 3 kogu on üldosa arvestusse liitmata. Seega lisandub eksikaatide osast eksemplaride üldarvule 600 eksemplari

 1. Flora Exsiccata Liv-, Est- und Curlands. Herb. Kapp, XIX saj. 165 liiki (165 eks.)
 2. Musci Frondosi Exsiccati (Euroopa) B.Fiedler 1842-1848 (50 eks.)
 3. Musci Frondosi Exsiccati (Euroopa) B.Fiedler 1847-1848 (385eks.)
 4. Bryotheca Polonica, Nr.201-250, A.J.Žmuda Krakow, 1930 (50 eks.)
 5. Hepaticae et Musci URSS Exiccati, Nr. 1-50, Leningrad,1957, Nr.51-190, Leningrad, 1961-1962 (254 eks.)
 6. Bryophyta Murmanica Exsiccata Fasc I, Nr. 1-50, Fasc. III Nr. 101-150 Kirovsk, 1989; Fasc. III Nr. 101-150 Kirovsk 1998. (98 eks.)
 7. Bryophyta Rossica et Civitatum Collimitanearum Exsiccata Fasc.
 8. I-IV, Nr. 1-100, St.-Petersburg, 1995 (100 eks.)
 9. Bryophyta Karelica Exsiccata Nr. 1-50 (51 eks.)
 10. Musci Ausralasiae Exsiccati, Canberra, 1992-1997 (105 eks.)

Tüüpeksemplarid

Sammaltaimede herbaariumis on viis tüüpeksemplari.

Üldherbaariumis (geograafilises osas Lõuna-Ameerika proov)

 • Myriocoleopsis riparia Reiner & Gradst. paratüüp
 • K. Girgensohni erikogus: Sphagnum majus (Russ.) C.Jens. lektotüüp.
 • Sphagnum wulfianum Girg. Lektotüüp,
 • Tortula lingulata Lindb. Lektotüüp,
 • Sphagnum girgensohnii Russ. Süntüüp

KURAATORID

Toomas Kukk (tomkukk@gmail.com) ja Mare Leis (mare.leis@emu.ee).
Aadress: Herbaarium, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
Kreutzwaldi 5, 51014 Tartu.

HERBAARIUMITE LINKE

http://plants.jstor.org - ulatuslik üleilmne virtuaalne tüüpeksemplaride kogu

Berliini Ülikool
http://ww2.bgbm.org/Herbarium/Default.cfm - virtuaalne herbaarium mis sisaldab ka Eestist kogutud materjale
http://www.bgbm.org/BGBM/research/colls/herb/default.htm
http://www.ipni.org/index.html - taimenimede indeks

Rootsi Riiklik Loodusloomuuseum
http://www.nrm.se/en/menu/researchandcollections/departments/phanerogamicbotany/collections.565_en.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html - virtuaalherbaarium
http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.en - Linné herbaarium

Oslo Ülikooli Loodusloomuuseum
www.nhm.uio.no/forskning/samlinger/botanikk/databaser

Helsingi Ülikooli Loodusloomuuseum
http://www.luomus.fi/english/botany/collections/herbarium.htm

18/12/2016
© 2017 EMU Loodusteaduslikud kogud Kontakt: kogud [ät] emu.ee